Báo phong cách sống

Trường học hoặc tổ chức của bạn có thể tạo tờ báo của riêng họ với mẫu dễ sử dụng này. Được thiết kế để in trên báo khổ nhỏ (11" x 17"), mẫu trợ năng này bao gồm tất cả các yếu tố cơ bản của một tờ báo: cột, tiêu đề, phụ đề, v.v. Nhấn vào bất kỳ văn bản nào để thay thế bằng văn bản của riêng bạn.

Word

Báo phong cách sống

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình