Báo truyền thống

Trường học hoặc tổ chức của bạn có thể tạo tờ báo của riêng họ với mẫu dễ sử dụng này. Được thiết kế để in trên báo khổ nhỏ (11" x 17"), mẫu trợ năng này bao gồm tất cả các yếu tố cơ bản của một tờ báo: cột, tiêu đề, phụ đề, v.v. Nhấn vào bất kỳ văn bản nào để thay thế bằng văn bản của riêng bạn.

Word

Báo truyền thống

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình