Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo truyền thống

Mẫu báo cổ điển mang lại cảm giác chuyên nghiệp cho tin tức của câu lạc bộ hoặc tổ chức của bạn. Mẫu báo cao cấp trong Word này được định dạng đầy đủ để thay đổi nhanh chóng và dễ dàng. Bố trí quen thuộc của nó tuân theo định dạng báo truyền thống, với các cột, dòng tiêu đề, dòng chữ, chú thích và hơn thế nữa, làm cho mẫu bài báo này dễ điều hướng cho bất kỳ người đọc nào. Mẫu báo Word in trên giấy kích thước lá cải. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Báo truyền thống

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn