Báo truyền thống

Mẫu báo cổ điển mang lại cảm giác chuyên nghiệp cho các tin tức của câu lạc bộ hoặc tổ chức của bạn. Bố trí quen thuộc, với các cột, tiêu đề, dòng chữ, chú thích và nhiều nội dung khác, giúp mọi người đọc có thể dễ dàng dẫn hướng mẫu bài báo này. Là một mẫu báo đơn giản trong Word nên bạn có thể sửa đổi mẫu này bằng cách nhấn vào văn bản hoặc hình ảnh bất kỳ và thay thế bằng mẫu của riêng mình. Lưu ý: mẫu báo này được tạo để in trên tờ báo khổ nhỏ (11” x 17”). Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu cao cấp - Word

Tải Microsoft 365
Báo truyền thống

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn