Bìa fax Hình lục giác

Sử dụng bìa fax này khi gửi bất kỳ loại fax nào. Chúng tôi nghĩ rằng bìa fax này vốn đã truyền tải đầy đủ nội dung nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi phông chữ hoặc màu sắc để tạo ra mẫu của riêng mình. Đây là mẫu có thể sử dụng. Tìm các thiết kế đồng bộ bằng cách tìm kiếm "Hình lục giác".

Word

Bìa fax Hình lục giác

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình