Bìa fax in đậm

Sử dụng mẫu bìa fax bắt mắt, in đậm này để thu hút sự chú ý của người nhận. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bìa fax in đậm

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình