Bìa fax

Khi bạn cần fax, hãy sử dụng mẫu trang bìa fax hiện đại này để gửi toàn bộ thông tin thích hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bìa fax

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình