Bìa tạp chí phim

Tạo ấn tượng tuyệt vời cho sáng tạo tạp chí mới nhất của bạn. Bao gồm bốn biến thể. Chọn từ một vài biến thể và tùy chỉnh bằng nội dung của riêng bạn để đưa ra những ý tưởng hay nhất của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bìa tạp chí phim

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình