Bỏ qua để tới nội dung chính

Bìa tạp chí xã hội

Tạo ấn tượng tuyệt vời cho sáng tạo tạp chí mới nhất của bạn. Bao gồm bốn biến thể. Chọn từ một vài biến thể và tùy chỉnh bằng nội dung của riêng bạn để đưa ra những ý tưởng hay nhất của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bìa tạp chí xã hội

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn