Bưu ảnh cho Sự kiện

Hãy dùng mẫu bưu ảnh bắt mắt này để thông báo về đợt giảm giá, khai trương hay sự kiện của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Cá nhân hóa mẫu này cho doanh nghiệp của bạn bằng ảnh khác, thay đổi màu và thêm logo của bạn. Phù hợp với giấy bìa Avery 4" X 6", SKUs 5889 và 8386. Bao gồm các thiết kế mặt trước và sau.

Word

Bưu ảnh cho Sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình