Bưu thiếp mời sinh nhật (2 lời mời trên mỗi trang)

Sử dụng mẫu bưu thiếp vui vẻ này để mời mọi người tới dự lễ sinh nhật sắp tới của bạn. Bưu thiếp trợ năng này có kích cỡ 4"x 6", đồng thời hoạt động với Avery 5389, 5889 và 8386.

Word

Bưu thiếp mời sinh nhật (2 lời mời trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình