Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bưu thiếp ngày lễ từ doanh nghiệp (2 bưu thiếp/trang)

Các bưu thiếp này có ảnh quả cây nhựa ruồi ở mặt trước và thông điệp, địa chỉ gửi thiệp ở mặt sau. Mẫu này sẽ in ra hai bưu thiếp 4 x 6 inch/trang và phù hợp với Avery 5389, 5889 và 8386. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bưu thiếp ngày lễ từ doanh nghiệp (2 bưu thiếp/trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn