Bưu thiếp quảng bá (2 bưu thiếp mỗi trang)

Tùy chỉnh mẫu bưu thiếp trợ năng này cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp nhỏ hoặc sự kiện cá nhân của bạn. Chỉ cần sử dụng màu và chủ đề được tích hợp sẵn dành cho Word, thêm thông tin và ảnh của riêng bạn. Đường cắt có thể in được giúp bạn dễ dàng in và cắt các bưu thiếp này trên bất kỳ loại giấy nào bạn có sẵn. Bao gồm cả mặt trước và mặt sau với hai thiếp 4 x 6 inch mỗi trang.

Word

Bưu thiếp quảng bá (2 bưu thiếp mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình