Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản ghi điểm danh lớp học hàng tuần

Theo dõi việc điểm danh của học viên bằng mẫu điểm danh 5 ngày dễ truy nhập này. Mẫu trang tính điểm danh lớp học hàng tuần này cho phép bạn đánh dấu một học viên là đi muộn, nghỉ không phép, nghỉ có phép hoặc có mặt. Mẫu trang tính điểm danh in được này lý tưởng cho các giáo viên và giảng viên để luôn có danh sách điểm danh lớp học mới nhất.

Excel

Bản ghi điểm danh lớp học hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn