Bản ghi nhớ bí mật

Phân phối thông tin bí mật trong tổ chức hoặc mạng cá nhân của bạn bằng cách sử dụng mẫu bản ghi nhớ cổ điển có thể truy nhập này. Mẫu bản ghi nhớ bí mật đơn giản dành cho Word này được định dạng sẵn để bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa tài liệu để gửi bản ghi nhớ được cá nhân hóa.

Word

Bản ghi nhớ bí mật

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn