Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản ghi nhớ hình hoa cỏ

Soạn thảo bản ghi nhớ với mẫu có thiết kế hoa cỏ này. Thay thế logo này bằng logo của riêng bạn và bắt đầu. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng thay đổi phông chữ hay màu để tạo mẫu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bản ghi nhớ hình hoa cỏ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn