Bản ghi nhớ hình hoa cỏ

Soạn thảo bản ghi nhớ với mẫu có thiết kế hoa cỏ này. Thay thế logo này bằng logo của riêng bạn và bắt đầu. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng thay đổi phông chữ hay màu để tạo mẫu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bản ghi nhớ hình hoa cỏ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình