Bản ghi nhớ (thanh lịch)

Gửi bản ghi nhớ giữa các phòng với mẫu bản ghi nhớ trợ năng này. Bản ghi nhớ này có thiết kế thanh lịch với các trường thông tin người gửi và người nhận cũng như văn bản nội dung.

Word

Bản ghi nhớ (thanh lịch)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình