Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản ghi nhớ (thanh lịch)

Gửi bản ghi nhớ giữa các phòng với nhau bằng mẫu ghi nhớ trợ năng thanh lịch này. Mẫu ghi nhớ dành cho Word này có thiết kế thanh lịch cùng với các trường ghi thông tin người gửi và người nhận cũng như văn bản nội dung. Hãy tạo bản ghi nhớ chuyên nghiệp cho các phòng ban với mẫu ghi nhớ có thiết kế thanh lịch này.

Word

Bản ghi nhớ (thanh lịch)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn