Bản ghi nhớ (thanh lịch)

Gửi bản ghi nhớ giữa các phòng với mẫu bản ghi nhớ trợ năng này. Bản ghi nhớ này có thiết kế thanh lịch với các trường thông tin người gửi và người nhận cũng như văn bản nội dung.

Word

Bản ghi nhớ (thanh lịch)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn