Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản ghi nhớ (thiết kế đơn giản)

Soạn bản ghi nhớ công ty với mẫu bản ghi nhớ đơn giản, gọn gàng này. Bản ghi nhớ thiết kế đơn giản này bao gồm tên công ty, từ, người nhận, ngày, chủ đề và các trường nhận xét. Nhanh chóng tạo biên bản họp với mẫu biên bản họp đơn giản này.

Word

Bản ghi nhớ (thiết kế đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn