Bản kế hoạch mang dấu ấn hoài cổ

Tạo ra một bản kế hoạch tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp nào với sự trợ giúp từ mẫu bản trình bày chuyên nghiệp có bao gồm các hình ảnh hoài cổ vui vẻ của những năm 1980. Bao gồm các trang chiếu thể hiện sản phẩm của bạn, chia sẻ mô hình doanh nghiệp, chứng minh tài chính, giới thiệu đội ngũ, phân tích đối thủ cạnh tranh và nhiều nội dung khác. Sử dụng dưới dạng hiện có hoặc thay đổi phông chữ, màu sắc hoặc nền. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - PowerPoint

Nâng cấp lên Premium
Bản kế hoạch mang dấu ấn hoài cổ

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình