Bản kế hoạch

Tạo bản trình bày chuyên nghiệp bằng mẫu bản kế hoạch này. Các hướng dẫn rõ ràng chỉ dẫn bạn thực hiện từng bước tạo nội dung hấp dẫn và thuyết phục. Sử dụng dưới dạng hoặc dễ dàng áp dụng một chủ đề PowerPoint để thay đổi phông chữ, màu sắc và nền. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - PowerPoint

Nâng cấp lên Premium
Bản kế hoạch

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình