Bản tin lớp học

Một mẫu bản tin dựa trên lớp học nhiều màu sắc giúp bạn cùng lớp cập nhật các tin tức hiện tại với ảnh và bài viết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bản tin lớp học

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình