Bản tin (Thiết kế tổng quan, 2 trang)

Tiếp cận tất cả mọi người bằng cách sử dụng mẫu bản tin trợ năng này với đầu đề được ghim, nội dung trang đầu tiên gồm hai cột, nội dung trang thứ hai gồm ba cột, thanh bên và hộp trích dẫn được tô bóng. Bản tin có thể được gấp lại và gửi thư. Tìm kiếm Thiết kế tổng quan để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Bản tin (Thiết kế tổng quan, 2 trang)

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình