Bản tin trường đại học

Tập hợp bản tin trường đại học tuyệt vời với mẫu này. Xóa các bước hướng dẫn bạn cách thức. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn.

Mẫu cao cấp - Word

Tải Microsoft 365
Bản tin trường đại học

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn