Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản tin trường đại học

Có cách nào tốt hơn để duy trì liên lạc với cộng đồng tại trường học của bạn hơn là một bản tin trường đại học ấn tượng? Thiết kế hiện đại này mang đến các khối rõ ràng cho nội dung của bạn. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Dù theo cách nào thì mẫu bản tin trường đại học như bản tin này đảm bảo thu hút sự chú ý tại tổ chức của bạn.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Bản tin trường đại học

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn