Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản tin Trường Tiểu học

Mẫu bản tin này được thiết kế để các trường tiểu học hoặc nhóm giáo viên và phụ huynh dùng, nhưng cũng có thể được điều chỉnh phù hợp để dùng chung. Mẫu bao gồm các văn bản hướng dẫn thân thiện để tùy chỉnh bản tin làm nổi bật màu sắc của trường bạn và thêm vào ảnh của bạn.

Word

Bản tin Trường Tiểu học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn