Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày

Sử dụng các mẫu trình bày PowerPoint để tạo ấn tượng với bản trình bày hoặc kế hoạch tiếp theo của bạn

Các mẫu trình bày Microsoft PowerPoint cho phép bạn dễ dàng tạo các bản trình bày và kế hoạch chuyên nghiệp. Chọn từ hàng trăm mẫu trình bày miễn phí dựa theo chủ đề của bản trình bày hoặc theo sở thích phong cách của bạn. Các mẫu trình bày thu hút này giúp bạn truyền tải ý tưởng, đề xuất hoặc phác thảo kế hoạch.

Mỗi mẫu trình bày đều có các hướng dẫn rõ ràng để giúp bạn tạo nội dung phù hợp và hấp dẫn. Sử dụng các bảng và biểu đồ có sẵn để tạo ra các hình ảnh minh họa trực quan cho những dữ liệu và khái niệm quan trọng. Dễ dàng sửa đổi màu sắc, phông chữ, hình ảnh hoặc phông nền phù hợp với nhu cầu trình bày của bạn. Mẫu trình bày kế hoạch được cung cấp cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Chia sẻ mô hình kinh doanh, nêu bật các kết quả tài chính liên quan hoặc giới thiệu các thành viên chính trong nhóm với các mẫu trình bày PowerPoint. Thu hút đối tượng hướng đến bản trình bày hoặc bản trình bày gọi vốn với các mẫu trình bày của Microsoft.