Bản trình bày, album về giáo dục trẻ nhỏ trên sân trường (màn hình rộng)

Mẫu giáo dục này có các cảnh những cậu bé và cô bé đang đi vào lớp, chơi xà kép, nhảy dây và thả diều trên sân trường, tạo ra một sự lựa chọn hữu ích cho các giáo viên tiểu học, nhà trẻ hoặc các chương trình liên quan đến trẻ em. Bạn thậm chí có thể biến mẫu này thành một album bằng cách sử dụng nhiều khung ảnh. (định dạng 16 x 9). Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày, album về giáo dục trẻ nhỏ trên sân trường (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình