Bản trình bày bức vẽ đại dương (màn hình rộng)

Bắt đầu bức vẽ nước đại dương và bãi biển đầy cát bằng màu nước sẽ gợi ra những ký ức về một kỳ nghỉ ven biển thú vị. Mẫu trợ năng này cung cấp các bố trí trang chiếu đa dạng, bao gồm trang chiếu tiêu đề, danh sách có dấu đầu dòng, biểu đồ mẫu, đồ họa SmartArt và trang chiếu trống, tất cả đều trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày bức vẽ đại dương (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn