Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày bức vẽ đại dương (màn hình rộng)

Đắm chìm vào bức vẽ màu nước về làn nước đại dương và bãi cát gợi nhớ kỷ niệm về kỳ nghỉ bên bờ biển yêu thích. Mẫu PowerPoint màn hình rộng này mang đến nhiều bố cục trang chiếu, bao gồm trang chiếu tiêu đề, danh sách có dấu đầu dòng, đồ họa SmartArt và trang chiếu trống, tất cả trong định dạng màn hình rộng. Các mẫu PowerPoint màn hình rộng mang đến các công cụ thiết kế và đồ họa có định dạng. Sử dụng các trang chiếu PowerPoint màn hình rộng để xây dựng bản trình bày tại doanh nghiệp hoặc trường học có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Bản trình bày bức vẽ đại dương (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn