Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng)

Các đường màu xanh ở góc trong mẫu này có thể là biểu tượng cho mạch điện, dây dẫn hoặc các kết nối, làm cho mẫu có thể truy nhập này có thể trở thành lựa chọn tuyệt vời cho bản trình bày về công nghệ hoặc kinh doanh. Mẫu có nhiều bố cục trang chiếu được thiết kế cho màn hình rộng (độ phân giải 16x9) cùng với một danh sách SmartArt cùng biểu đồ mẫu cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh.

PowerPoint

Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình