Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày có các đường cong âm nhạc (màn hình rộng)

Ảnh bàn phím trên trang chiếu tiêu đề sẽ làm cho mẫu này trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời cho bản trình bày có liên quan âm nhạc. Chuyển khỏi ảnh tiêu đề hoặc sử dụng một trong các trang chiếu tiêu đề khác và bạn sẽ nhận ra thiết kế này có nhiều mục đích sử dụng. Các trang chiếu màu lam và đen với thiết kế có những đường cong sử dụng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. Mẫu này có nhiều bố trí trang chiếu phong phú, bao gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16X9). Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày có các đường cong âm nhạc (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn