Bản trình bày có các đường hướng tâm màu đỏ (màn hình rộng)

Mẫu trợ năng này gây được ấn tượng nhờ nền đỏ đậm, lựa chọn họa tiết các đường hướng tâm tỏa tròn hoặc đường tròn đồng tâm cùng thanh tiêu đề màu đen tương phản. Thiết kế linh hoạt của mẫu này phù hợp với bản trình bày của doanh nghiệp nhỏ, tiếp thị hoặc khoa học. Màu đỏ còn giúp mẫu trở thành một lựa chọn cho bản trình bày về ngày lễ. Mẫu này có nhiều bố cục trang chiếu phong phú, bao gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách gạch đầu dòng, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint

Bản trình bày có các đường hướng tâm màu đỏ (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn