Bản trình bày có các ký hiệu tiền tệ (màn hình rộng)

Ảnh nghệ thuật các ký hiệu tiền tệ quốc tế trong thiết kế mẫu này cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn. Sử dụng ảnh này trong các bản trình bày về kinh doanh và tài chính, kế toán, đầu tư, kinh tế và những đối tượng liên quan đến tiền tệ khác. Mẫu trợ năng này bao gồm bố trí trang chiếu với danh sách có dấu đầu dòng, biểu đồ, đồ thị, bảng và nhiều hơn nữa, tất cả đều trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày có các ký hiệu tiền tệ (màn hình rộng)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from