Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản trình bày có các ký hiệu tiền tệ (màn hình rộng)

Ảnh nghệ thuật các ký hiệu tiền tệ quốc tế nổi bật trong thiết kế mẫu này cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn. Sử dụng thiết kế mẫu với mô típ ký hiệu tiền tệ trong các bản trình bày về kinh doanh và tài chính, kế toán, đầu tư, kinh tế và những đối tượng liên quan đến tiền tệ khác. Trong mẫu này, các ký hiệu tiền tệ quốc tế trang trí các trang chiếu nội dung và tạo nền cho trang chiếu tiêu đề. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày có các ký hiệu tiền tệ (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn