Bản trình bày có cảnh thiên nhiên với sóng đại dương (màn hình rộng)

Tạo nên những làn sóng cùng mẫu bản trình bày thiên nhiên màn hình rộng (16 X 9) này, bản trình bày có sử dụng một bức ảnh tuyệt đẹp về sóng đại dương mạnh mẽ. Cùng một hình ảnh xuất hiện nổi bật ở cạnh trái của trang chiếu nội dung, rồi mờ dần vào trong nền. Bên trong, bạn sẽ thấy có rất nhiều bố trí, gồm các danh sách đơn và 2 cột, một biểu đồ, bảng và đồ họa SmartArt mối quan hệ hình tròn theo các màu phối. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên với sóng đại dương (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn