Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên với sóng đại dương (màn hình rộng)

Tạo nên những làn sóng cùng nền PowerPoint có cảnh thiên nhiên này, bản trình bày có sử dụng một bức ảnh tuyệt đẹp về sóng đại dương mạnh mẽ. Bên trong mẫu PowerPoint có cảnh thiên nhiên này, bạn sẽ tìm thấy nhiều bố trí khác nhau, bao gồm danh sách cột đơn và cột đôi, bảng và đồ họa SmartArt mối quan hệ vòng tròn. Mọi thứ được điều phối để mang lại giao diện gắn kết. Sử dụng nền PowerPoint có cảnh thiên nhiên cho dự án trường học, trình chiếu cá nhân và nhiều nội dung khác. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên với sóng đại dương (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn