Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày có chủ đề thực phẩm tươi (màn hình rộng)

Bạn đang tạo bản trình bày về việc kinh doanh, nghệ thuật hay niềm vui khi nấu ăn? Thiết kế mẫu bản trình bày về thực phẩm này có một trang chiếu tiêu đề kèm theo ảnh các loại thực phẩm tươi mới. Thay thế hình ảnh nền PowerPoint thực phẩm bằng hình ảnh mà bạn chọn. Tạo bản trình bày về thực phẩm cho doanh nghiệp là nhà hàng, hội thảo về thực phẩm, triển lãm nấu ăn, chia sẻ tài nguyên về sức khỏe và dinh dưỡng hoặc công thức với mẫu sáng tạo này. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Bản trình bày có chủ đề thực phẩm tươi (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn