Bản trình bày có chủ đề thực phẩm tươi (màn hình rộng)

Bạn đang tạo bản trình bày về việc kinh doanh, nghệ thuật hoặc niềm vui khi nấu ăn? Thiết kế mẫu này bao gồm một trang chiếu tiêu đề với hình ảnh rau quả trên nền trắng sạch sẽ. Mẫu này phù hợp với doanh nghiệp nhà hàng, hội thảo thực phẩm, triển lãm về nấu ăn, chia sẻ tài nguyên sức khỏe và dinh dưỡng hoặc công thức nấu ăn. Mẫu trợ năng này có chứa nhiều bố trí trang chiếu ở định dạng màn hình rộng (16x9) và bao gồm một biểu đồ, bảng và đồ họa SmartArt mẫu mà bạn có thể sửa đổi dễ dàng.

PowerPoint

Bản trình bày có chủ đề thực phẩm tươi (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn