Bản trình bày có dải màu mòng két (màn hình rộng)

Thiết kế của bản trình bày này có các dải rộng màu mòng két trên trang chiếu tiêu đề và một dải hẹp màu mòng két tạo điểm nhấn cho phần dưới của các trang chiếu nội dung. Độ tương phản của văn bản trắng trên nền xám than sẫm giúp thu hút sự chú ý vào tài liệu của bạn trong mẫu màn hình rộng này (16X9). Thiết kế này linh hoạt và hiệu quả đối với bất kỳ khán giả nào.

PowerPoint

Bản trình bày có dải màu mòng két (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình