Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng)

Với mẫu bản trình bày này, hãy tạo sách nấu ăn của riêng bạn thể hiện cách chuẩn bị và trình bày các công thức ưa thích của mình. Mẫu có màn hình rộng (16X9) này bao gồm các bố trí bản chiếu đa dạng để liệt kê các nguyên liệu, các bước và mẹo nấu ăn. Hãy dùng biểu đồ hoặc bảng mẫu cho các đơn vị đo lường, chuyển đổi, thông tin dinh dưỡng và nhiều thứ khác nữa. Nếu bạn không phải dạng người thích nấu ăn, hãy đổi ảnh và dùng mẫu này cho chủ đề khác.

PowerPoint

Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình