Bản trình bày cầu vồng

Mẫu PowerPoint cầu vồng độc đáo này là một tùy chọn thú vị cho bản trình bày cho giáo viên hoặc bất kỳ ai tạo trình chiếu thú vị hoặc hướng ra ngoài trời. Những ngọn đồi, cây cối và bầu trời trập trùng trong bản trình bày cầu vồng này tạo nên một bối cảnh thú vị cho tất cả các loại tình huống. Còn về bản trình bày cho trẻ em trường học, bản giới thiệu về công việc kinh doanh tạo cảnh quan của bạn, hoặc chương trình khuyến mãi cho lễ hội mùa xuân thì sao? PowerPoint cầu vồng này được định dạng đầy đủ và sẵn sàng cho nội dung của bạn và dễ dàng chỉnh sửa. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Bản trình bày cầu vồng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn