Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày cầu vồng

Mẫu PowerPoint cầu vồng kỳ lạ này là một tùy chọn trình bày thú vị cho giáo viên hoặc bất kỳ ai tạo trình chiếu thú vị hoặc hướng ra ngoài trời. Những ngọn đồi, cây cối và bầu trời trập trùng trong bản trình bày cầu vồng này tạo nên một bối cảnh thú vị cho tất cả các loại tình huống. Mẫu PowerPoint cầu vồng có thể truy cập này được định dạng và sẵn sàng chỉnh sửa.

PowerPoint

Bản trình bày cầu vồng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn