Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Sử dụng mẫu PowerPoint khoa học này để trình bày dự án khoa học trường học của bạn. Mẫu trình bày dự án khoa học này bao gồm nội dung mẫu, giả thuyết, chi tiết về nghiên cứu, biến của bạn và nhiều nội dung khác. Mẫu PowerPoint có chủ đề khoa học trợ năng này là một công cụ tuyệt vời cho mọi dự án trường học.

PowerPoint

Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn