Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày dự án nhóm (chủ đề Berlin, màn hình rộng)

Mẫu bản trình bày dự án nhóm này được thiết kế với nhiều tác giả. Sử dụng mẫu dự án nhóm này để chia nhỏ các phần của bản trình bày của bạn cho các thành viên khác nhau trong nhóm. Mỗi thành viên có một tập hợp các trang trình bày trong một biến thể của chủ đề Berlin với biểu đồ mẫu phối hợp, SmartArt và bảng ở định dạng 16:9.

PowerPoint

Bản trình bày dự án nhóm (chủ đề Berlin, màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn