Bản trình bày giáo dục bảng đen (màn hình rộng)

Thiết kế mẫu giáo dục có thể truy nhập này tích hợp nền bảng đen với các dòng phấn màu lam sẽ thu hút học viên, giáo viên và những người khác trong các lĩnh vực liên quan tới giáo dục. Mẫu này mang tới một loạt các bố trí trang chiếu, gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, ảnh chứa chú thích, biểu đồ mẫu, danh sách đồ họa SmartArt và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày giáo dục bảng đen (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn