Bản trình bày giáo dục chủ đề mùa thu thú vị (màn hình rộng)

Cả trẻ em và người lớn đều sẽ thích các hình minh họa thú vị trong bản trình bày về chủ đề mùa thu này, trong đó có trường học, xe buýt, cây cối, lá, bí ngô và bù nhìn trong sắc thu sáng màu. Mẫu trợ năng này ở định dạng màn hình rộng (16:9) và chứa nhiều bố trí trang chiếu mà bạn có thể sửa đổi dễ dàng.

PowerPoint

Bản trình bày giáo dục chủ đề mùa thu thú vị (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn