Bản trình bày giáo dục chủ đề mùa thu thú vị (màn hình rộng)

Cả trẻ em và người lớn đều sẽ thích các hình minh họa thú vị trong bản trình bày về chủ đề mùa thu này, trong đó có trường học, xe buýt, cây cối, lá, bí ngô và bù nhìn trong sắc thu sáng màu. Mẫu trợ năng này ở định dạng màn hình rộng (16:9) và chứa nhiều bố trí trang chiếu mà bạn có thể sửa đổi dễ dàng.

PowerPoint

Bản trình bày giáo dục chủ đề mùa thu thú vị (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình