Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)

Nếu bạn muốn ban lãnh đạo và các bên liên quan ủng hộ dự án kinh doanh của mình, bạn sẽ cần phải có một kế hoạch dự án được chuẩn bị tốt. Mẫu này bao gồm các bản chiếu mô tả dự án, phạm vi, mục tiêu, thành phẩm, các nhân tố thành công, chi tiết thực hiện, thước đo hiệu suất và quản lý rủi ro. Nó sử dụng thiết kế có dải màu lam cùng với ảnh mặt trời mọc trên núi và được tạo theo định dạng màn hình rộng (16 : 9).

PowerPoint

Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình