Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày khối thủy tinh tiếp thị doanh nghiệp (màn hình rộng)

Mẫu trợ năng này có một trang chiếu tiêu đề với khối cửa sổ office màu lam. Đó là một bức ảnh nổi bật cho bản trình bày kinh doanh hoặc tiếp thị. Nền màu lam nhạt của các trang chiếu nội dung giúp nội dung bản trình bày của bạn nổi bật. Mẫu này mang tới một loạt các bố trí trang chiếu, gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, danh sách đồ họa SmartArt, ảnh chứa chú thích, biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày khối thủy tinh tiếp thị doanh nghiệp (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn