Bản trình bày khối thủy tinh tiếp thị doanh nghiệp (màn hình rộng)

Mẫu trợ năng này có một trang chiếu tiêu đề với khối cửa sổ office màu lam. Đó là một bức ảnh nổi bật cho bản trình bày kinh doanh hoặc tiếp thị. Nền màu lam nhạt của các trang chiếu nội dung giúp nội dung bản trình bày của bạn nổi bật. Mẫu này mang tới một loạt các bố trí trang chiếu, gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, danh sách đồ họa SmartArt, ảnh chứa chú thích, biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày khối thủy tinh tiếp thị doanh nghiệp (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình