Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày kim loại xước màu lục (màn hình rộng)

Hiển thị kim loại có nền mẫu kim loại xước màu lục-lam. Bản trình bày màn hình rộng (16 x 9) có bố trí danh sách gạch đầu dòng, bảng mẫu, biểu đồ, đồ họa SmartArt và đủ linh hoạt để hoạt động với hầu hết người xem hay chủ đề. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày kim loại xước màu lục (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn