Bản trình bày kim loại xước màu lục (màn hình rộng)

Hiển thị kim loại có nền mẫu kim loại xước màu lục-lam. Bản trình bày màn hình rộng (16 x 9) có bố trí danh sách gạch đầu dòng, bảng mẫu, biểu đồ, đồ họa SmartArt và đủ linh hoạt để hoạt động với hầu hết người xem hay chủ đề. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày kim loại xước màu lục (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình