Bản trình bày màu nước (màn hình rộng)

Nền của mẫu có thể truy nhập này có họa tiết giấy và lớp sơn màu giống như một bức họa màu nước. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy một loạt các bố trí; hãy chọn bố trí phù hợp nhất cho bản trình bày của bạn.

PowerPoint

Bản trình bày màu nước (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình