Bản trình bày ngày tựu trường tiểu học (màn hình rộng)

Giáo viên trường tiểu học: Giới thiệu các em học sinh với lớp và nêu những mong đợi cho năm tới với bản trình bày thú vị có chủ đề về mùa thu này. Nội dung mẫu bao gồm lịch biểu lớp, quá trình giảng dạy của bạn, nội quy, môn học, mục tiêu và nhiều nội dung khác. Học sinh của bạn sẽ rất thích những minh họa vui nhộn về trường học, xe buýt, cây cối, lá, quả bí ngô và người bù nhìn trong màu sắc tươi sáng của mùa thu. Mẫu này ở định dạng màn hình rộng (16x9).

PowerPoint

Bản trình bày ngày tựu trường tiểu học (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình