Bản trình bày phương hướng doanh nghiệp (màn hình rộng)

Di chuyển doanh nghiệp của bạn theo đúng hướng; đó chính là ẩn dụ trong thiết kế mẫu trợ năng này. Góc màu lam và màu cam trỏ đến ảnh bạn thêm vào trang chiếu tiêu đề để biểu thị cho thông điệp của công ty bạn một cách tốt nhất. Thiết kế linh hoạt và phù hợp với cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc lớn. Dưới đây là một số gợi ý: Bán hàng, tiếp thị, quảng cáo hoặc tư vấn. Định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày phương hướng doanh nghiệp (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn