Bản trình bày sức khỏe và tập thể dục (màn hình rộng)

Thêm mẫu này vào thói quen tập thể dục của bạn. Mẫu có trang chiếu tiêu đề với 3 ảnh: một người đang nâng tạ và hai người đang chạy, giúp khuyến khích tập thể dục, một quả táo và thước dây để thúc đẩy kiểm soát cân nặng và ăn uống lành mạnh. Sử dụng ảnh như hiện có hoặc thay thế chúng bằng ảnh của riêng bạn. Các trang chiếu nội dung trong bản trình bày này bao gồm một biểu đồ, bảng và đồ họa SmartArt. Mẫu màn hình rộng (16 X 9) này phù hợp với các huấn luyện viên thể dục, người điều hành câu lạc bộ sức khỏe, vận động viên, huấn luyện viên lối sống và nhà tư vấn kiểm soát cân nặng. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày sức khỏe và tập thể dục (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn