Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng)

Khung dây nền của một tòa nhà văn phòng trông như thế nào? Nền của mẫu trợ năng này hiển thị một khung trắng trên nền lam. Các kiến trúc sư, nhà thiết kế đồ họa máy tính, kỹ sư và nhà quy hoạch dự án chỉ là một vài trong số các khách hàng doanh nghiệp cho mẫu 16X9 (màn hình rộng) này. Sử dụng mẫu trợ năng này cho các bản trình bày về các dự án đang được xây dựng, các dự án bạn đang lập kế hoạch và nhiều dự án khác.

PowerPoint

Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn