Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày tông màu đất (màn hình rộng)

Thiết kế mẫu PowerPoint này có tông màu đất trên nền họa tiết giấy. Thiết kế này sẽ phù hợp với bản trình bày về sinh thái, thiên nhiên và nhiều nội dung khác. Các thiết kế mẫu PowerPoint tốt nhất kết hợp sở thích thị giác với nền đồng nhất cho các chỉ số. Mẫu tông màu đất này làm được điều đó và nhiều điều khác. Cung cấp nhiều bố trí trang chiếu khác nhau, bao gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách có dấu đầu dòng, danh sách đồ họa SmartArt, ảnh có chú thích và trang chiếu trống, mẫu này là công cụ bạn cần để có những trình chiếu tuyệt vời. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Bản trình bày tông màu đất (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn