Bản trình bày tông màu đất (màn hình rộng)

Các tông màu đất như màu lục, cam và nâu vàng trên họa tiết giấy phù hợp với bản trình bày về sinh thái, bảo tồn hoặc thiên nhiên, dù mẫu này cũng có thể dùng cho các tình huống khác, kể cả trong kinh doanh. Mẫu trợ năng này có nhiều bố cục trang chiếu phong phú, bao gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, danh sách đồ họa SmartArt, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16 X 9).

PowerPoint

Bản trình bày tông màu đất (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình