Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày tự nhiên có dải băng màu lam với ảnh bình minh trên núi (màn hình rộng)

Thiết kế của bản trình bày có thể truy nhập này có dải băng màu lam đậm trên các trang chiếu tiêu đề và nội dung, cùng với ảnh bình minh trên núi tuyệt đẹp ở trang chiếu tiêu đề. Sử dụng ảnh hoặc thay thế ảnh bằng ảnh của riêng bạn. Mẫu tự nhiên này bao gồm các bố trí và nội dung mẫu. Chọn những mẫu bạn muốn, rồi tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Mẫu này có định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint

Bản trình bày tự nhiên có dải băng màu lam với ảnh bình minh trên núi (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn