Bản trình bày thiết kế bảng mạch công nghệ kinh doanh (màn hình rộng)

Bản trình bày kinh doanh này có một trang chiếu tiêu đề với hình nền là một bảng mạch màu xám và đen được phóng to. Một dải màu đen rộng chồng lên hình ảnh để tập trung sự chú ý vào tiêu đề. Mẫu màn hình rộng 16X9 này bao gồm biểu đồ, bảng mẫu và đồ họa SmartArt cùng với các bố trí danh sách. Mẫu này rất phù hợp cho các bản trình bày về những chủ đề như máy tính và điện tử, công nghệ, giao tiếp, phần cứng và mạch. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế bảng mạch công nghệ kinh doanh (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình