Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày thiết kế bảng mạch công nghệ kinh doanh (màn hình rộng)

Mẫu bản trình bày kinh doanh này có nền là bảng mạch. Mẫu bảng thiết kế này bao gồm một bảng, bảng mẫu và đồ họa SmartArt cùng với các bố trí danh sách. Mẫu này rất phù hợp cho các bản trình bày về máy tính và điện tử, công nghệ, giao tiếp, phần cứng và mạch. Sử dụng mẫu có thiết kế bảng mạch này từ PowerPoint để tạo những bản trình bày ấn tượng mà bạn sẽ thích tạo và trình bày. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế bảng mạch công nghệ kinh doanh (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn