Bản trình bày thiết kế viền màu lục trong mờ (màn hình rộng)

Mẫu trợ năng này đóng khung nội dung của bạn trong viền bao gồm thanh màu lục trong mờ phủ lên một đường màu lục trơn. Nền trang chiếu màu lục nhạt rất sáng sủa và thoáng đạt. Các bố trí trang chiếu bao gồm biểu đồ mẫu, bảng và đồ họa SmartArt quy trình cũng có màu lục dịu nhẹ.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế viền màu lục trong mờ (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình